TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1185511855118551185511855
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3156745731567457315674573156745731567457315674573156745731567457
 
 
หัวข้อเรื่อง : ชสอ.ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัททัวร์จัดทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด :
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างบริษัททัวร์จัดทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
        โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นซองประกวดราคาได้ ณ สำนักงานชุมนมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ฝ่ายสำนักงาน แผนกสารบรรณและพัสดุ ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 6-17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดทำการของ ชสอ.
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 114-117
โทรสาร 0 2496 1177
ไฟล์เอกสาร :
วันที่ประกาศ : 06 พ.ย. 2560
ผู้ประกาศ : FSCT


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM