TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
453453453
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3210086132100861321008613210086132100861321008613210086132100861
 
 
หัวข้อเรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างบริษทัวร์จัดศึกษาดูงานทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
รายละเอียด :
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างบริษทัวร์จัดศึกษาดูงานทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
 
        โดยผู้ที่สนใจสามารถเสนอราคาได้ ณ สำนักงานชุมนมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ฝ่ายสำนักงาน แผนกสารบรรณและพัสดุ ชั้น 1 โดยประกาศสอบราคา ระหว่างวันที่ 2-14 พฤศจิกายน 2561 และกำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 25612561 เวลา 9.00 - 16.00 น.  เว้นวันหยุดทำการของ ชสอ.
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 114-117
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
ไฟล์เอกสาร :
วันที่ประกาศ : 01 พ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : FSCT


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM