TH | EN

     


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

วีดิทัศน์แนะนำ ชสอ. 2562ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน

   
 + อ่านทั้งหมด   

หลักสูตร สัมมนา/ฝึกอบรม

หัวข้อมสัมมนา/ฝึกอบรม วันที่ สถานที่ ที่นั่ง ตรวจสอบรายชื่อ การรับสมัคร
อบรม "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 40 กรอกใบสมัคร
อบรม "การเงินการบัญชีและการบริหารฯ" รุ่นที่ 6 โดย ชสอ. จะพิจารณาผู้เข้าอบรมที่อยู่ในภูมิภาคนั้นเป็นลำดับแรกและให้สิทธิ์สหกรณ์ละไม่เกิน 3 คน ระหว่างวันที่ 25-28 ก.ย.และ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2562 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 120 เปิดรับสมัคร
อบรม "การเงินการบัญชีและการบริหารฯ" รุ่นที่ 7 โดย ชสอ. จะพิจารณาผู้เข้าอบรมที่อยู่ในภูมิภาคนั้นเป็นลำดับแรกและให้สิทธิ์สหกรณ์ละไม่เกิน 3 คน ระหว่างวันที่ 16-19 ต.ค. และ 21-23 ต.ค. 2562 โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 120 เปิดรับสมัคร

ข่าวกิจกรรม / สัมมนา
   
 + อ่านทั้งหมด   
 
 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM