TH | EN

     

 
 
ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 การประกวดราคาจ้างบริษัททัวร์จัดทัศนศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 29 ก.ย. 60
2 การสอบราคาจ้างบริษัททัวร์จัดทัศนศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำเกาหลี-ไทย ประจำปี 2560 3 ต.ค. 60
3 (ขยายเวลา) การสอบราคาจ้างบริกาดูแลภูมิทัศน์และต้นไม้ตกแต่ง ชสอ. 29 ก.ย. 60
4 สอบราคาจ้างทำ Planner เล่มใหญ่ และ Diary เล่มเล็ก 2 ต.ค. 60
5 การสอบราคาจ้างบริษัททัวร์จัดทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 27 ก.ย. 60
6 การสอบราคาจ้างบริษัททัวร์จัดทัศนศึกษาประเทศพม่า 22 ก.ย. 60

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM