ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเส้นทางสู่การฟื้นตัวจากโรคระบาดโควิด 19 (Greener, Inclusive, Resilient Pathto COVID-19 Recovery)“ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร
[เอกสารแนบ]
         ด้วย สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions : ACCU) ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) และ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) กำหนดจัดสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย เรื่อง "การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเส้นทางสู่การฟื้นตัวจากโรคระบาดโควิด 19 (Greener, Inclusive, Resilient Path to COVID-19 Recovery)"
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
        วัตถุประสงค์ เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย ได้ร่วมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์กับการพัฒนาความสำคัญของการร่วมเครือข่ายเข้าด้วยกัน ภารกิจด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ที่แท้จริง ข้อมูลข่าวสารล่าสุดและการพัฒนาในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
        ชสอ. พิจารณาเห็นว่าโครงการสัมมนาดังกล่าวเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสอันดียิ่ง สำหรับผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์จะได้ศึกษาความรู้ sisli escort แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวิสัยทัศน์กับผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศต่างๆ
 
        จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการระดับภูมิภาคเอเชีย โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร พร้อมชำระค่าลงทะเบียน ตามเงื่อนไขที่ประสงค์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการอำนวยความสะดวกต่อไป
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายสื่อสารองค์การ แผนกวิเทศสัมพันธ์
☎️ 0 2496 1199 ต่อ 318 (คุณขวัญกมล) หรือ 334 (คุณกรกช)
วันที่เขียนข่าว : 20 มิ.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM