ชสอ. เปิดให้บริการเงินฝากประจำและตั๋วสัญญาใช้เงิน “รุ่นวันออมแห่งชาติ ปี 2565” ตั้งแต่ 12 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2565
[เอกสารแนบ]
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเงินทุน ชสอ. 
☎️โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 127-128 และ 109
📠️โทรสาร 0 2496 1177 หรือ 0 2496 1188
📧อีเมล์ info@fsct.com
บริการเงินรับฝาก/ตั๋วสัญญาใช้เงิน ของ ชสอ. อื่นๆ << คลิก >> 
วันที่เขียนข่าว : 12 ก.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM