ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 21 สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
[เอกสารแนบ]
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร  “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 21 สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ ระหว่างวันที่ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์เป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์ ตามประกาศกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สหกรณ์ขนาดเล็กต้องมีกรรมการซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนดอย่างน้อยหนึ่งคน
 
        ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งกรรมการดำเนินการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดิดต่อ คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา และโปรดแจ้งความจำนงเข้าร่วมการฝึกอบรม ไปยัง ชสอ. ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 
        ทั้งนี้ ชสอ.ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
 
กรอกใบสมัคร โดยการ Scan QR Code หรือ คลิกลิงค์แนบด้านล่างนี้
 
 
 
☎️โทร 0 2496 1199 ต่อ 308-311 และ 333
📞 08 9408 2985 และ 08 1929 2553
📧E-mail: info@fsct.com📌
วันที่เขียนข่าว : 23 ก.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM