ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารงานสหกรณ์ที่ประสบผลสำเร็จ” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00-12.00 น.
[เอกสารแนบ]
       ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารงานสหกรณ์ที่ประสบผลสำเร็จ” วันที่ 28กุมภาพันธ์ 2566เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การมีส่วนร่วมของบุคลากรของสหกรณ์ และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของสหกรณ์ และสามารถนำความรู้ไปบริหารงานสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
       หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย  พัฒนรังษิวัฒนา โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 - 311 โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    
        *ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนตามรายชื่อไว้เท่านั้น
  
 
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง ลิงค์ด้านล่าง หรือ scan QR-code
วันที่เขียนข่าว : 03 ม.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM