ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 24 (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่)
[เอกสารแนบ]
---------------- มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเต็มอัตราแล้วค่ะ ---------------- 
 
 
       ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ผสมออนไซต์ หลักสูตร  “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 24 (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่)   
 
• อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566  และ 13-14 กุมภาพันธ์ 2566 
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
 
• อบรมออนไซต์ ระหว่างวันที่  20- 22 กุมภาพันธ์ 2566
ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 
***โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าร่วมทั้ง 3 ช่วงเวลา***
 
       หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย  พัฒนรังษิวัฒนา โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 - 311 โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 มกราคม 2566
    
        ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
  
 
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง ลิงค์ด้านล่าง หรือ scan QR-code
 
 
วันที่เขียนข่าว : 03 ม.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM