ขอความร่วมมือในการจัดส่งชื่อ E-mail สหกรณ์ออมทรัพย์
[เอกสารแนบ]
        ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดให้มีวิธีการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นสมาชิก 
 
        ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่สหกรณ์จะได้รับจาก ชสอ. ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ ชสอ. อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูล รายชื่อ E-mail ของสหกรณ์สมาชิกเพื่อให้เป็นปัจจุบัน
 
        จึงขอความร่วมมือจากท่าน ในการแจ้ง ชื่อ E-mail ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2566
 
 
ท่านสามารถคลิกที่ปุ่ม "กรอกข้อมูลออนไลน์" หรือ สแกน Qr-Code 
วันที่เขียนข่าว : 20 ม.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM