ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 "การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมืออาชีพ"
[เอกสารแนบ]
        ด้วย สมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ พิทักษ์สิทธิให้แก่ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
 
       ได้กำหนดจัด โครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เรื่อง "การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมืออาชีพ" ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดนนทบุรี
 
        จึงขอเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว โดยส่งใบตอบรับ พร้อมชำระด่าลงทะเบียน แล:โอนเงินเข้าบัญชี "สมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์" เลขที่บัญชี 06 1-3-33430-0 บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย สาขาติวานนท์ 
 
กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินไปยังสมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์
ทาง E-mail : yutthana@fsct.com หรือ
ทาง ID Line : jeed17032519
ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิมได้ที่ คุณยุทธนา ชุ่มจิต
โทร. 08 0556 4959, 08 1754 1322
รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ
วันที่เขียนข่าว : 27 ก.พ. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM