ขอเชิญชวนร่วมลงทุน “เงินฝากประจำ” และ “ตั๋วสัญญาใช้เงิน” รุ่นออมทรัพย์รับวันแม่ ปี 2566
[เอกสารแนบ]
        ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้เปิดรับเงินฝากประจำ และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่นออมทรัพย์รับวันแม่ ปี 2566 มีเป้าหมายในการระดมทุน โดยการรับเงินฝาก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้สหกรณ์ได้ลงทุน เพื่อรักษาสภาพคล่อง และให้อัตราผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม
       
        โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 29 กันยายน 2566
 
วันที่เขียนข่าว : 28 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM