ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์” วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-16.00 น.
[เอกสารแนบ]
******เต็มแล้วค่ะ******
 
 
       ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meetings เรื่อง "การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์" วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-16.00 น.
 
        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์นำความรู้ไปปรับใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมของแต่ละสหกรณ์ต่อไป
 
จึงขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566
 
*ทั้งนี้ ชสอ.  ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนตามรายชื่อไว้เท่านั้น
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวางแผนและวิจัย 
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 304 - 307
 
 
 
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 29 ก.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM