บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด   
[กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร อบรม "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

       
เลขที่สมาชิก : วันที่ :
สหกรณ์ออมทรัพย์ : จำกัด
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ของสหกรณ์ :
  มีความประสงค์ส่งผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม ดังนี้
ชื่อ-สกุล : ตำแหน่ง :
เบอร์ติดต่อ : E-mail :
อาหาร : ไทย อิสลาม อื่นๆ โปรดระบุ
  ประสงค์รับเอกสารบรรยายผ่านทาง Smart Phone
  ประสงค์รับเป็นเอกสารบรรยาย
หมายเหตุ: หากท่านแจ้งความประสงค์รับเอกสารบรรยายผ่านทาง Smart Phone จะได้รับของสมนาคุณเป็นกระเป๋าพับได้ จำนวน 1 ใบ (งดรับเอกสารในวันที่เข้าอบรม)
 
หมายเหตุ:


 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com