ร่างตัวอย่างคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์
        ร่างตัวอย่างคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ และตารางแผนการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์และตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบความเสี่ยงของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ต่าง ๆ ได้ใช้เป็นแนวในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง และบริบทของสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ต่อไป โดยสหกรณ์แต่ละสหกรณ์สามารถนำไฟล์ที่ส่งมาพร้อมนี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละสหกรณ์ได้อย่างอิสระ
 
โดย รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น
อาจารย์ประจำพิเศษ แขนงวิชาสหกรณ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
เอกสารดาวน์โหลด
1.  ไฟล์ร่างตัวอย่าง-คู่มือและแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์  [ดาวน์โหลด]
2.  ไฟล์ตัวอย่าง-ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ [ดาวน์โหลด]
3.  ไฟล์ตัวอย่าง-ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบความเสี่ยงของสหกรณ์ [ดาวน์โหลด]
 
วันที่เขียนข่าว : 18 พ.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM