TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
7782177821778217782177821
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3987826839878268398782683987826839878268398782683987826839878268

 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • งานจัดซื้อจัดจ้าง 6
  • ข่าวรับสมัครงาน 1
   
 + อ่านทั้งหมด   
หัวข้อสัมมนา/ฝึกอบรม สถานที่ ที่นั่ง ตรวจสอบรายชื่อ การรับสมัคร
อบรม “กรรมการดำเนินการใหม่” รุ่นที่ 26
ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2563
โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เต็มแล้วค่ะ ดาวน์โหลด ปิดรับสมัคร
“การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 11
ระหว่างวันที่ 30 ก.ย.- 2 ต.ค. และวันที่ 5-8 ต.ค. 2
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เต็มแล้วค่ะ ดาวน์โหลด ปิดรับสมัคร
อบรม “การบริหารสินเชื่อ และการเจรจาเพื่อติดตามหนี้”
ระหว่างวันที่ 12–13 พฤศจิกายน 2563
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 80 ดาวน์โหลด กรอกใบสมัคร
อบรม “การบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ”
ระหว่างวันที่ 26–27 พฤศจิกายน 2563
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 80 - กรอกใบสมัคร
  • ข่าวกิจกรรม ชสอ.
  • จดหมายข่าว ชสอ.
   
 + อ่านทั้งหมด   

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM