TH | EN

     

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1656165616561656
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3419717934197179341971793419717934197179341971793419717934197179

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • งานจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข่าวรับสมัครงาน
   
 + อ่านทั้งหมด   
ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 ประกาศ FSCT ขายที่ดิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 01 ส.ค. 2556
+ อ่านทั้งหมด
  • หลักสูตร สัมมนา/ฝึกอบรม
หัวข้อสัมมนา/ฝึกอบรม วันที่ สถานที่ ที่นั่ง ตรวจสอบรายชื่อ การรับสมัคร
อบรม "การเงินการบัญชีและการบริหารฯ" รุ่นที่ 8 วันที่ 11-13 และ 16-19 ธ.ค. 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เต็มแล้วค่ะ ดาวน์โหลด ปิดรับสมัคร
“การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 9 วันที่ 15-18 และวันที่ 20-22 ม.ค. 2563 โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 120 - กรอกใบสมัคร
“คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการเงินกู้” วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 100 - กรอกใบสมัคร
  • ข่าวกิจกรรม ชสอ.
  • จดหมายข่าว ชสอ.
   
 + อ่านทั้งหมด   

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM