TH | EN

   

   
 
 
 

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1964196419641964
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
2629084426290844262908442629084426290844262908442629084426290844
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
Clippping News
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
   
 + อ่านทั้งหมด   

ข่าวกิจกรรม / สัมมนา
   
 + อ่านทั้งหมด   
 

หลักสูตร สัมมนา/ฝึกอบรม

ลำดับที่ หัวข้อมสัมมนา/ฝึกอบรม ที่นั่ง วันที่ สถานที่
1 อบรม "รู้ลึก การทำบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์"

 เต็มแล้วค่ะ

22-23 กันยายน 2559 โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
2 สัมมนา "การทวงถามหนี้ตามกฎหมายใหม่"

 80

9 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
3 อบรม สร้างเว็บไซต์ สำเร็จรูป CMS with Joomla (Advance)

 เต็มแล้วค่ะ

23-25 พฤศจิกายน 2559 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 + อ่านทั้งหมด   
 
ตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝาก
เงินกู้
       
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 59 เป็นต้นไป
  เงินกู้ระยะสั้น 4.40
  เงินกู้ระยะปานกลาง 4.85
  เงินกู้ระยะยาว 4.95
  เงินกู้พิเศษ2 เพื่อการบริหารสหกรณ์ 4.00

 
 
บริการเงินกู้
บริการดี  มีเฉลี่ยคืน
นึกถึงสินเชื่อ ชสอ.
เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน
ออมทรัพย์วันนี้.....มั่งมีวันหน้า
ร่วมสร้างศรัทธา...พัฒนาสหกรณ์

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM