TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4713747137471374713747137
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5074127250741272507412725074127250741272507412725074127250741272

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • งานจัดซื้อจัดจ้าง 2
  • ข่าวรับสมัครงาน 1
   
 + อ่านทั้งหมด   
หัวข้อสัมมนา/ฝึกอบรม สถานที่ ที่นั่ง ตรวจสอบรายชื่อ การรับสมัคร
อบรม “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 12
ระหว่างวันที่ 15-18 และ 21-23 ธันวาคม 2563
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เต็มแล้วค่ะ ดาวน์โหลด ปิดรับสมัคร
คณะกรรมการดำเนินการมืออาชีพ
วันที่ 6-8 มกราคม 2564
โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.นนทบุรี 50 - กรอกใบสมัคร
คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการเงินกู้
วันที่ 20-22 มกราคม 2564
โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 200 - กรอกใบสมัคร
  • ข่าวกิจกรรม ชสอ.
  • จดหมายข่าว ชสอ.
   
 + อ่านทั้งหมด   

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM