ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์” รุ่น 2
[เอกสารแนบ]
****** มีผู้เข้าร่วมโครงการเต็มจำนวนแล้วค่ะ ******
 
        ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์” รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน  2567 ณ อาคารสำนักงาน ชสอ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
       จึงขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียน คนละ 4,000 บาท เพื่อสำรองที่นั่ง ได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 21  มีนาคม 2567 
 
  
*ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนตามรายชื่อไว้เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวางแผนและวิจัย
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 304 - 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 04 ม.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM