ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “แผนพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้นำ มุ่งสู่เครือข่ายสหกรณ์แบบบูรณาการ” (Leadership Boot Camp) รุ่น 2 วันที่ 5 –7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารสำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
[เอกสารแนบ]
วันที่เขียนข่าว : 31 ม.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM