“หลักเกณฑ์การวินิจฉัยหนังสือแจ้งการตั้งผู้แทน” สำหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในวันประชุมใหญ่สามัญ ชสอ. ประจำปี 2567 วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566
[เอกสารแนบ]
วันที่เขียนข่าว : 11 มี.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM