ประกาศ! รับสมัครเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ นอกเขตพื้นที่ จำนวน 8 ตำแหน่ง (อยู่ในตำแหน่งตามวาระ 2 ปี)
[เอกสารแนบ]
        ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในวันประชุมใหญ่ดังกล่าวกำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการนอกเขตพื้นที่ 8 ตำแหน่ง (อยู่ในตำแหน่งตามวาระ 2 ปี) นั้น
        ชสอ. ขอแจ้งประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำปี 2567 เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกทราบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามเอกสารแนบ
 
 
วันที่เขียนข่าว : 11 มี.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM