ขอเชิญชวนบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings
[เอกสารแนบ]
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ในเดือนเมษายน 2567 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร “เทคนิคการให้บริการที่ดีแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์” 
วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น.
 
2. หลักสูตร “การวางแผนทางการเงินและการออม”
วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น.
 
                ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ เข้ารับการสัมมนาออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามกำหนดการดังกล่าว
 
ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนตามรายชื่อไว้เท่านั้น
 
 
 
ลงทะเบียน สัมมนาออนไลน์
เรื่อง “เทคนิคการให้บริการที่ดีแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์” 
 
 
 
ลงทะเบียน สัมมนาออนไลน์
เรื่อง “การวางแผนทางการเงินและการออม” 
 

 
วันที่เขียนข่าว : 19 มี.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM