โครงการศึกษาต่อปริญญาโท ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[เอกสารแนบ]
        ด้วย ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสัมครนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปศาตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) MCE รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2567
 
รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ >> https://mceeco.wixsite.com/gradcoop-ku
 
วันที่เขียนข่าว : 01 เม.ย. 2567
ผู้เขียนข่าว :
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM