TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
369115369115369115369115369115369115
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3855659038556590385565903855659038556590385565903855659038556590

 

5508_อบรม "การใช้ไมโครซอฟด์เอ็กเซลกับงาน HR แบบมืออาชีพ"


 
โครงการอบรม หลักสูตร "การใช้ไมโครซอฟด์เอ็กเซลกับงาน HR แบบมืออาชีพ"

ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จ.นนทบุรี

ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2555

มีสมาชิกเข้ารับการอบรม 28 ท่าน จาก 18 สหกรณ์

1. ภาพอบรม

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=108B3777CAJM2T1J1JSB6DP1VPE8Q4

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=108B3777CAXWL[RVGR33GI[27V5JF[


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM