TH | EN

     

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1116511165111651116511165
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3366145733661457336614573366145733661457336614573366145733661457

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
หน้าหลัก -> บริการของ FSCT -> บริการเงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน
 
บริการเงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน

ชสอ.จัดบริการเพื่อการเก็บออมในรูปของเงินฝากประจำที่มุ่งให้ผลตอบแทนสูงสุดสำหรับสหกรณ์สมาชิก โดยสามารถเลือกฝากได้ตาม ประเภทประจำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน และจัดบริการลงทุนในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินที่มุ่งประโยชน์สูงสุด สำหรับสหกรณ์สมาชิก และผู้ใช้บริการทั่วไปสามารถเลือกลงทุน ได้ทั้งประเภทเผื่อเรียก และประเภทมีกำหนดเวลา

บุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะเก็บออมเพื่ออนาคตและเพื่อเกษียณอายุให้มีรายได้สูงเพิ่มพูนเงินออมให้เติบโตอย่างรวดเร็ว หรือมีรายได้ สำหรับใช้จ่ายรายเดือนอย่างสะดวกสบายจะสมประสงค์เมื่อเก็บออมเงิน โดยซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินของ ชสอ.
 

สหกรณ์สมาชิกและสหกรณ์ทุกประเภท ที่มีเงินลงทุนหรือถือไว้เพื่อรอการจ่ายแก่สมาชิก สามารถบริหารเงินทุน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินหรือเงินฝากประจำกับ ชสอ
 

ฝากง่าย

ท่านที่ประสงค์จะซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินหรือฝากเงินประจำกับ ชสอ. โปรดแจ้งฝ่ายเงินทุน เพื่อการออกและส่งตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือใบรับ เงินฝากประจำให้ท่านตามประสงค์ การส่งเงิน ทำได้สะดวกที่สุด โดยการโอนเงินเข้าบัญชี "ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด"
 
ธนาคารกรุงเทพ - สาขาวงศ์สว่าง ออมทรัพย์ 194 - 0 - 30044 - 3
ธนาคารกรุงไทย - สาขาสุรวงศ์ ออมทรัพย์ 023 - 1 - 13528 - 9
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - สาขาบิ๊กซีวงศ์สว่าง ออมทรัพย์ 198 - 1 - 06424 - 9
ธนาคารกสิกรไทย - สาขาติวานนท์ 8 ออมทรัพย์ 465 - 2 - 30233 - 0
ธนาคารทหารไทย - สาขาเตาปูน ออมทรัพย์ 018 - 7 - 00176 - 3
ธนาคารไทยพาณิชย์ - สาขาเสนาสฤษดิ์เดช ออมทรัพย์ 308 - 2 - 22196 - 3
ธนาคารธนชาต - สาขาถนนสิรินธร ออมทรัพย์ 042 - 6 - 07174 - 4
ธนาคารยูโอบี - สาขางามวงศ์วาน ออมทรัพย์ 782 - 1 - 81573 - 1
ธนาคารออมสิน - สาขาบางกรวย ออมทรัพย์ 0 - 201 - 1369351 - 7
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - สาขาพระราม 6 กระแสรายวัน 008 - 01 - 000160 - 7

ถอนสะดวก

เพียงแจ้งฝ่ายเงินทุนล่วงหน้า 1 วันทำการ เพื่อเตรียมเช็คหรือโอนเงินให้ท่านทันเวลาที่ต้องการ
 

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ตามประกาศของ ชสอ.
ดอกเบี้ยรายเดือนตรงเวลา สำหรับบุคคลธรรมดาที่ต้องการดอกผล เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน
ดอกเบี้ยเป็นกอบเป็นกำสำหรับตั๋วสัญญาใช้เงินหรือเงินฝากประจำที่ครบกำหนดเวลา

ตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝาก
     
 
 
ตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจำ (ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป)

วงเงิน
ระยะเวลา 7 วัน
ระยะเวลา 14 วัน

1   ล้านบาทขึ้นไป

0.60%  ต่อปี

0.65%  ต่อปี

10 ล้านบาทขึ้นไป

0.70%  ต่อปี

0.75%  ต่อปี

20 ล้านบาทขึ้นไป

0.80%  ต่อปี

0.85%  ต่อปี


ดาวน์โหลดประกาศ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา 7 วัน 14 วัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109-110, 126-127

เงินลงทุนทุกบาทมั่นคงและปลอดภัย

ชสอ.มีสถานภาพมั่นคงแข็งแกร่งจากพลังความร่วมมือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ
ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง ประกอบด้วย นักบริหารระดับสูงทุกสาขาต่างๆ จากสถาบันการศึกษาระดับสูง รัฐวิสาหกิจ ส่วน ราชการ และสถานประกอบการเอกชน
ชสอ. นำเงินไปให้กู้ยืมในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์อันปราศจากความเสี่ยง
ควบคุมตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้ประโยชน์ตอบแทนสูง คุ้มค่าการลงทุน
เป็นการลงทุนในทางที่มั่นคง และปลอดภัย
เป็นการร่วมมือระหว่างสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM