TH | EN

 
 

สรุปสมาชิกเข้า - ออก ระหว่างปีบัญชี 2566

ระหว่างวันที่ เมษายน 2566 - เมษายน 2567
รายละเอียดสหกรณ์สมาชิก (ตามเลขที่สมาชิก)
รายละเอียดสหกรณ์สมาชิก (ตามกลุ่มอาชีพ)
 
  • ครู • โรงพยาบาล-สาธารณสุข
  • ตำรวจ • สถาบันอุดมศึกษา
  • ทหาร • ส่วนราชการ-ส่วนท้องถิ่น
  • พนักงานรัฐวิสาหกิจ • เอกชน
รายละเอียดสหกรณ์สมาชิก (ตามภูมิภาค)
 
  • ภาคเหนือ • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง • ภาคตะวันออก
  • ภาคตะวันตก • ภาคใต้
  • กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 • กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2
ที่อยู่สหกรณ์สมาชิก (ลาเบล)
 
สรุปสมาชิกเข้า - ออก
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม  2557
   

 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM