ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
หน้าหลัก -> บริการของ FSCT -> บริการเงินกู้
 
 

สรุปสมาชิกเข้า - ออก ระหว่างปีบัญชี 2560

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560
รายละเอียดสหกรณ์สมาชิก ณ 30 กันยายน 2560 (ตามเลขที่สมาชิก)
รายละเอียดสหกรณ์สมาชิก ณ 30 กันยายน 2560 (ตามกลุ่มอาชีพ)
 
  • ครู • โรงพยาบาล-สาธารณสุข
  • ตำรวจ • สถาบันอุดมศึกษา
  • ทหาร • ส่วนราชการ-ส่วนท้องถิ่น
  • พนักงานรัฐวิสาหกิจ • เอกชน
รายละเอียดสหกรณ์สมาชิก ณ 30 กันยายน 2560 (ตามภูมิภาค)
 
  • ภาคเหนือ • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง • ภาคตะวันออก
  • ภาคตะวันตก • ภาคใต้
  • กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 • กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2
ที่อยู่สหกรณ์สมาชิก (ลาเบล)
 
สรุปสมาชิกเข้า - ออก ระหว่างปีบัญชี 2559
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560
สรุปสมาชิกเข้า - ออก ระหว่างปีบัญชี 2558
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559
สรุปสมาชิกเข้า - ออก ระหว่างปีบัญชี 2557
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558
สรุปสมาชิกเข้า - ออก ระหว่างปีบัญชี 2556
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม  2557

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM