TH | EN

 

5511_ภาพอบรม "คณะกรรมการอำนวยการ"


 
โครงการอบรม หลักสูตร "คณะกรรมการอำนวยการ"

ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2555

มีสหกรณ์สมาชิกเข้าอบรม 51 ท่าน จาก 31 สหกรณ์

1. ภาพอบรม

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=108B37991237V[K6EOR5N82C4DOPIL


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM