TH | EN

 

5603-อบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4


 
โครงการอบรม ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4
ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556
 
ภาพอบรม
 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM