TH | EN

 

วันหยุดประจำปีของ ชสอ. ปี 2562
วันหยุดประจำปี 2562
1 วันอังคาร 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
2 วันอังคาร 19 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
3 วันจันทร์ 8 เมษายน ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562)
4 วันจันทร์ 15 เมษายน วันสงกรานต์
5 วันอังคาร 16 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 และ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562)
6 วันพุธ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
7 วันจันทร์ 20 พฤษภาคม ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562)
8 วันอังคาร 16 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
9 วันจันทร์ 29 กรกฎาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562)
10 วันจันทร์ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
11 วันจันทร์ 14 ตุลาคม ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร(วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562)
12 วันพุธ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
13 วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
14 วันอังคาร 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
15 วันอังคาร 31 ธันวาคม วันสิ้นปี
16 วันจันทร์ 6 พฤษภาคม วันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในพระราชพิธีราชาภิเษก
17 วันจันทร์ 30 ธันวาคม วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM