TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
534534534
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3210094232100942321009423210094232100942321009423210094232100942
 
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
หน้าหลัก -> รู้จัก FSCT  -> วันหยุดประจำปี


วันหยุดประจำปี 2562
1 วันอังคาร 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
2 วันอังคาร 19 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
3 วันจันทร์ 8 เมษายน ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562)
4 วันจันทร์ 15 เมษายน วันสงกรานต์
5 วันอังคาร 16 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 และ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562)
6 วันพุธ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
7 วันจันทร์ 20 พฤษภาคม ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562)
8 วันอังคาร 16 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
9 วันจันทร์ 29 กรกฎาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562)
10 วันจันทร์ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
11 วันจันทร์ 14 ตุลาคม ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร(วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562)
12 วันพุธ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
13 วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
14 วันอังคาร 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
15 วันอังคาร 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

วันหยุดประจำปี 2561
1.
วันจันทร์
1 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

2.
วันอังคาร

2 มกราคม

ชดเชยวันสิ้นปี
(วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560)
3.
วันพฤหัสบดี 1 มีนาคม วันมาฆบูชา
4.
วันศุกร์ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
5.
วันศุกร์ 13 เมษายน วันสงกรานต์
6.
ว้นจันทร์ 16 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์
(วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 และวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561)
7.
วันอังคาร 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
8.
วันอังคาร 29 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
9.
วันศุกร์ 27 กรกฎาคม ชดเชยวันอาฬหบูชา
10.
วันจันทร์ 30 กรกฎาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
(วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561)
11.
วันจันทร์ 13 สิงหาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561)
12.
วันจันทร์ 15 ตุลาคม ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561)
13.
วันอังคาร 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
14.
วันพุธ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
15.
วันจันทร์ 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
16.
วันจันทร์ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี
 


 

 
 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM