TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1571157115711571
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3100031931000319310003193100031931000319310003193100031931000319
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินการโครงการจัดหาโปรแกรมฯ
         
       ตามที่ สหกรณ์สมาชิกหลายแห่งได้สอบถามมายัง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)  เกี่ยวกับเอกสารที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ ทั้งยังได้แสดงความห่วงใยและความกังวลต่อการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิกนั้น
         ชสอ.จึงขอชี้แจงรายละเอียดและข้อเท็จจริงให้สหกรณ์สมาชิกทราบ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่สับสน คลาดเคลื่อน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
 
 
เอกสารแนบ
 
 
 
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 07 มิ.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM