TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1679816798167981679816798
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5060665950606659506066595060665950606659506066595060665950606659

ประกาศขยายเวลาการส่งผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2560

      ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้กำหนดจัดโครงการคัดเลือก "ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2560" จึงขอเรียนเชิญสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดเพื่อรับสคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2560 รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
 
   ทั้งนี้ ชสอ. ประกาศขยายเวลาการส่งผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2560  จากเดิม วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เป็น วันที่ 12 มกราคม 2561
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวางแผน ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 24961199 ต่อ304-307
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 14 ธ.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM