TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1788178817881788
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3218597932185979321859793218597932185979321859793218597932185979
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โครงการศึกษาต่อปริญญาโท ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         
    ด้วยโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 17 โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. - 9 ก.ย. 2561
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) โทร. 0 2561 0928 และ 08 1553 0959
 
วันที่เขียนข่าว : 31 ก.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM