TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
455455455
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3210086332100863321008633210086332100863321008633210086332100863
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก SAN JOAQUIN MULTI - PURPOSE COOPERATIVE ประเทศฟิลิปปินส์
         
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการดำเนินการ ชสอ. พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่ สำนักธุรกิจ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารงาน และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก SAN JOAQUIN MULTI - PURPOSE COOPERATIVE ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 601 สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
 
วันที่เขียนข่าว : 12 ต.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM