TH | EN

     

หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ชสอ. ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล จำกัด ณ บริเวณสโมสรโรงอาหาร บริษัทสหกิจวิศาล จำกัด จังหวัดสระบุรี วันที่ 6 เมษายน 2562
         
รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล จำกัด โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก ชสอ.ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงาน ภายในงานยังมีการจับฉลากและมอบรางวัลให้กับสมาชิกของสหกรณ์ ฯ ณ บริเวณสโมสรโรงอาหาร บริษัทสหกิจวิศาล จำกัด จังหวัดสระบุรี วันที่ 6 เมษายน 2562
 
วันที่เขียนข่าว : 06 เม.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM
 

Warning: Unknown: open(C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/3\sess_c91a5a8994bffd64751b5224a97f03be, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/3) in Unknown on line 0