TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
120981120981120981120981120981120981
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5739757257397572573975725739757257397572573975725739757257397572

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล จำกัด ณ บริษัทสหกิจวิศาล จำกัด จังหวัดสระบุรี วันที่ 6 เมษายน 2562

       รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล จำกัด โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก ชสอ.ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงาน ภายในงานยังมีการจับฉลากและมอบรางวัลให้กับสมาชิกของสหกรณ์ ฯ ณ บริเวณสโมสรโรงอาหาร บริษัทสหกิจวิศาล จำกัด จังหวัดสระบุรี วันที่ 6 เมษายน 2562
วันที่เขียนข่าว : 06 เม.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM