TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
649649649
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3523511835235118352351183523511835235118352351183523511835235118

ชสอ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
      พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
 
วันที่เขียนข่าว : 30 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM