TH | EN

     

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1687168716871687
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3480938334809383348093833480938334809383348093833480938334809383

ชสอ. มอบกระเช้าแสดงความยินดี ในโอกาสทำบุญประจำปีและเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี สอ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จก.

       พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ชัยรักษ์ ดีปัญญา กรรมการดำเนินการ พลตำรวจโท สมเดช ขาวขำ ที่ปรึกษา ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน ชสอ. มอบกระเช้าแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ในโอกาสทำบุญประจำปีและเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี พร้อมเข้าร่วมพิธีสงฆ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
 
       สอ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จก. จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 9 ตุลาคม 2522 สมาชิกแรกตั้ง 205 ราย ปัจจุบันมีสมาชิก 2,821 ราย สมาชิกสมทบ 137 ราย รวม 2,958 ราย ทุนดำเนินการแรกตั้ง 511,150.38 บาท ทุนดำเนินการปัจจุบัน 5,484,245,855.62 บาท (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) สถานภาพของสมาชิก เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ พนักงานพิเศษ พนักงานราชการ และสมาชิกสมทบ
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 10 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM