TH | EN

ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างโยธาทหารอากาศ จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ชสอ.
        พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ษุภกร อภิชัยเจริญ กรรมการผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างโยธาทหารอากาศ จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ชสอ. และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานด้านการเงินและการลงทุน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานของสหกรณ์ต่อไป เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 18 มิ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM