TH | EN

ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์แห่งใหม่ "อาคารรัตนนาคา" สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด
        วันที่ 24 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ดร.สามัคคี เดชกล้า กรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ มอบของที่ระลึก ให้แก่ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์แห่งใหม่ "อาคารรัตนนาคา" ณ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
      โดยช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ และพิธีพราหมณ์ ตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ และศาลตายาย จากนั้นพิธีเปิดป้ายอาคาร โดยพระราชรัตนาลงกรณ์ รศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขหนองคาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ และแขกผู้มีเกียรติ ต่อจากนั้นร่วมปลูกต้นไม้มงคลหน้าอาคาร เมื่อเสร็จพิธี มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมบุญศรีมณีชัย
วันที่เขียนข่าว : 24 ธ.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM