TH | EN

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ขั้นตอนและวิธีการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาและคดีแพ่ง ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562” ครั้งที่ 1
        ชสอ.ร่วมกับ ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ขั้นตอนและวิธีการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาและคดีแพ่ง  ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  พ.ศ.2562”  ครั้งที่ 1 และพิธีมอบวุฒิบัตร
        วันที่ 21 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. และ นายศิริศักดิ์ อมาตยกุล ประธานสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ขั้นตอนและวิธีการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาและคดีแพ่ง ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน มุข สุไลมาน เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยมี พ.ต.ท.ปรีชา อับดุลเลาะห์ ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้ทำหน้าที่การไกล่เกลี่ย หรือผู้ที่สนใจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ได้ทราบถึงขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงยกระดับงานไกล่เกลี่ยขัอพิพาทให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งการสัมมนาประกอบไปด้วย ผู้บริหารทั้ง 3 หน่วยงาน ผู้ที่ผ่านการอบรมตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนและประจำสถานีตำรวจต่างๆ ทั่วประเทศ และทนายความ เข้าร่วมสัมมนา และรับมอบวุฒิบัตร จำนวน 280 คน  
        นอกจากนี้ ผู้บริหารทั้ง 3 หน่วยงาน ยังได้นำท่านประธานในพิธีเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ของ ชสอ. ซึ่งได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี 2566 ประเภทดีเลิศ จากสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยอีกด้วย ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 21 ก.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM