TH | EN

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการจัดอบรม/สัมมนาและงานสานสัมพันธ์สหกรณ์สมาชิกเขตพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมทินิดี อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
        เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการจัดอบรม/สัมมนาและงานสานสัมพันธ์สหกรณ์สมาชิกเขตพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมทินิดี อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรมฯ พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการ จำนวน 200,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ โดยมีนายนคร เทพหนู ประธานกรรมการ และคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ภาคใต้ เป็นผู้รับมอบ
        การจัดโครงการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2567 มีผู้เข้าอบรมจำนวน  300 คน 41 สหกรณ์ โดยก่อนเริ่มงานได้รับเกียรติจาก นายคำนึง โสตถิอุดม ประธานกรรมการ  สอ.ครูระนอง จก.ในฐานะเจ้าบ้านกล่าวต้อนรับและแนะนำเมืองระนอง ในการเสวนาได้รับเกียรติจากนายสมชาย รัตนะอารี ผู้จัดการ สส.ชสอ. นายสุวิทย์ ฟองโหย ประธานกรรมการ สอ.ครูตรัง จก. นายกำแหง กุงกวาง ผู้จัดการ สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จก. และนางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ สอ.ตำรวจภูเก็ต จก. เป็นวิทยากรร่วมเสวนา "แนวทางการแก้ปัญหาสมาชิกสหกรณ์ถูกบังคับคดี เทคนิควิธีการตั้งหนี้เผื่อสงสัยจะสูญและการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์' และยังได้รับเกียรติจาก ผศ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ ชสอ. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ 'นโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์
        ในส่วนงานสานสัมพันธ์สมาชิกเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 2 ได้มีการแบ่งกลุ่มเป็น 4 สี เพื่อแข่งกีฬาสานสัมพันธ์มหาสนุก อาทิ ชักกะเย่อ เดินเตะขาบ ฯลฯ และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ช่วงเย็น โดยมีศิลปินวงดนตรี ฌามา ซึ่งเป็นลูกหลานชาวระนองมามอบเสียงเพลงอันไพเราะให้กับผู้ร่วมงานได้รับฟัง โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สร้างความรัก ความผูกพันธ์ ความสามัคคี ให้กับสหกรณ์สมาชิกในเขตพื้นที่ฯ ภาคใต้ เป็นอย่างมาก
วันที่เขียนข่าว : 16 มี.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM