TH | EN

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
        เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และได้รับเกียรติให้ร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับศูนย์ประสานงานสมาคมฯ ดีเด่น และในโอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับสมาคมฯ ที่ได้บริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน นายกสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรม asia airport  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
วันที่เขียนข่าว : 23 มี.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM