TH | EN

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด ณ โรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
        วันที่ 26 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เข้าร่วมเป็นเกียรติพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับ พันตำรวจโทหญิง สิรดา เประนาม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 โดยมี พลตำรวจตรี ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ชสอ. และ พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสหกรณ์ที่บริหารกิจการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนฟื้นฟูกิจการ ส่งผลให้กิจการสหกรณ์ดีขึ้นตามลำดับ โดยขอให้สมาชิกสหกรณ์ทุกคนมั่นใจในความมั่นคงของสหกรณ์ รวมถึงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยระบบสหกรณ์ พร้อมได้รับเชิญให้มอบประกาศนียบัตรให้แก่บุคลากรดีเด่นของสหกรณ์ ณ โรงแรมศิวา รอยัล  อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
วันที่เขียนข่าว : 26 มี.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM