TH | EN

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์
[เอกสารแนบ]
       ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด  มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ผู้จัดการสหกรณ์ (รายละเ้อียดตามเอกสารแนบ)
 
       ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร หรือ ดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ พร้อมกับยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ เลขที่ 404 อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
       และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.coopmoj.org  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
090 971 4503, 090 981 4812, 086 417 7020
วันที่เขียนข่าว : 29 เม.ย. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM