TH | EN

สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจ มหาวิทยาลัยรมคำแหง จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์
[เอกสารแนบ]
       ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจ มหาวิทยาลัยรมคำแหง จำกัด มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ผู้จัดการสหกรณ์ (รายละเ้อียดตามเอกสารแนบ)
 
       ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร หรือ ดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ www.scc.ru.ac.th พร้อมกับยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ฯ อาคารเวียงผา(VPB) ชั้น 2 ห้อง 202 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
       และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.scc.ru.ac.th  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์  0 2310 8060
วันที่เขียนข่าว : 08 พ.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM