TH | EN

งานเสวนา "สนทนาประสาประธาน' ในโครงการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคกลาง และสหกรณ์พันธมิตร
        วันที่ 1 มิถุนายน 2567 รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายวิทยา ประเทศ รองประธานกรรมการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนา  "สนทนาประสาประธาน' ในโครงการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคกลาง และสหกรณ์พันธมิตร จัดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด โดย นายนินนาท พัฒนวิบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ และดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย มีสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคกลางและสหกรณ์พันธมิตรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 250 คน 150 สหกรณ์ ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่เขียนข่าว : 01 มิ.ย. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM