TH | EN

ชสอ. ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการของ ชสอ.
        วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ ได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการ พร้อมด้วย พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี ดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ กรรมการดำเนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายกมล สงวนวงศ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการของ ชสอ. และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปี ของสหกรณ์ฯ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ต่อไป ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 04 มิ.ย. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM