TH | EN

ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ ด้านการบริหารการลงทุน การบริการ และการบริหารงานสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
        วันที่ 5 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ พลเรือโท ชยุต นาเวศภูติกร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 29 คน เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ ด้านการบริหารการลงทุน การบริการ และการบริหารงานสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 05 มิ.ย. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM