TH | EN

ชสอ. ให้การต้อนรับ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำกัด เข้าศึกษาดูงาน การบริหารงาน บริหารการเงิน การลงทุน
        วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ พันตำรวจตรี นิยม สุยแก้ว ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงาน การบริหารงาน บริหารการเงิน การลงทุนของ ชสอ. พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 07 มิ.ย. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM