TH | EN

     

 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
หน้าหลัก -> รู้จัก FSCT  -> วันหยุดประจำปี

 
วันหยุดประจำปี 2560

1.
วันจันทร์
2 มกราคม

ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
(วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560)

2.
วันอังคาร

3 มกราคม

วันหยุดพิเศษ
3.
วันจันทร์ 13 กุมภาพันธ์ ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560)
4.
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
5.
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน วันสงกรานต์
6.
ว้นศุกร์ 14 เมษายน วันสงกรานต์
7.
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
8.
วันพุธ 10 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
9.
วันจันทร์ 10 กรกฎาคม ชดเชยวันอาฬหบูชา(วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560)
10.
วันศุกร์ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
11.
วันจันทร์ 14 สิงหาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560)
12.
วันศุกร์ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
13.
วันจันทร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
14.
วันพฤหัสบดี 26 ตุลาคม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
15.
วันอังคาร 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
16.
วันจันทร์ 11 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560)

 
 
วันหยุดประจำปี 2561

1.
วันจันทร์
1 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

2.
วันอังคาร

2 มกราคม

ชดเชยวันสิ้นปี
(วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560)
3.
วันพฤหัสบดี 1 มีนาคม วันมาฆบูชา
4.
วันศุกร์ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
5.
วันศุกร์ 13 เมษายน วันสงกรานต์
6.
ว้นจันทร์ 16 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์
(วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 และวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561)
7.
วันอังคาร 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
8.
วันอังคาร 29 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
9.
วันศุกร์ 27 กรกฎาคม ชดเชยวันอาฬหบูชา
10.
วันจันทร์ 30 กรกฎาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
(วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561)
11.
วันจันทร์ 13 สิงหาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561)
12.
วันจันทร์ 15 ตุลาคม ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561)
13.
วันอังคาร 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
14.
วันพุธ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
15.
วันจันทร์ 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
16.
วันจันทร์ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

  

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM