TH | EN

     

 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัยชี จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. - 31 มี.ค. 60
         
       สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อบรรจุในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด ตั้งแต่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ในวันทำการของสหกรณ์ ช่วงเวลา 08.30 - 15.30 น. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด และ ที่เว็บไซค์ www.vajiracoop.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด โทรศัพท์ 02-241-8111 ต่อ 119
 
วันที่เขียนข่าว : 02 มี.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1488424892acc201703021014.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM