TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1642164216421642
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3100039031000390310003903100039031000390310003903100039031000390
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ชสอ. จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง "แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์ครดิตยูเนี่ยน"
         
          ชสอ. จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง "แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน" และนำเสนอความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่... ) พ.ศ..... และแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกำกับกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน โดยมี พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิด ดร. ก๊ก ดอนสำราญ ที่ปรึกษา ชสอ. กล่าวถึงที่มาของร่างพระราชบัญญัติ นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด และนายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. นำเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พร้อมด้วย อาจารย์ปราโมทย์ สรวมนาม และนายสุรจิต แก้วชิงดวง คณะทำงานจัดทำข้อเสนอแนวทาง การปฏิรูประบบบริหารจัดการกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยม พร้อมดำเนินการรับฟังความคิดเห็น มีผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนเข้าร่วมกว่า 300 คน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 701. สำนักงาน ชสอ.
 
วันที่เขียนข่าว : 21 เม.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM